Dobrodošli v projektu THEME

V nadaljevanju bi vam radi posredovali več informacij o projektu:

Projekt THEME - Sodelovanje

Partnerji
Nemčija Cologne Government Regional Office European Agency for
Vocational Education and Training

Finska Salpaus Further Education Lahti Region Educational Consortium

  The City of Kouvola, Kouvola Region Vocational College

Italija Area Formazione Fondazione Centro Produttivita Veneto

  APRO Formazione s.c.a.r.l.

Litva Vytautas Magnus University

Nizozemska ROC Leeuwenborgh

  KCH International

  Endurance / Kenwerk

Slovenija Chamber of Commerce & Industry of Slovenia

Španija Asociación Catalana Internacionalización del Talento (ACIT)

  Centro Integrado de Formación Profesional Número Uno


Vključene ustanove za poklicno usposabljanje

Adolf-Kolping-Berufskolleg, Horrem
Berufskolleg Bergisch-Gladbach
Berufskolleg Bergisch Land, Wermelskirchen
Berufskolleg Eifel, Kall
Carl-Reuther-Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises, Hennef
Geschwister-Scholl-Berufskolleg, Leverkusen
Hans-Böckler-Berufskolleg, Köln
Joseph-DuMont-Berufskolleg, Köln


Cilji projekta THEME
Projekt THEME želi, da bi postalo pripravništvo v tujini primerno za vse nivoje poklicne usposobljenosti. 

Strokovnjaki poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz Španije, Slovenije, Nizozemske, Litve, Italije, Finske in Nemčije zagotavljajo kakovostno mobilnost na nivoju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter prispevajo k potrjevanju in priznavanju usposobljenosti, glede na EU smernice (ECVET - Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju). Hkrati pa gradijo mrežo med partnerji na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.  Od dobrega okolja na področju mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju imajo prednosti vsi: pripravniki, podjetja in učitelji, ki organizirajo praktična usposabljanja v tujini.


Ozadje projekta THEME
Z mobilnostjo imajo dijaki/študentje večje možnosti vstopa na evropski trg dela, poleg tega sama mobilnost krepi njihovo osebnost in pomaga pri krepitvi evropske identitete. Mobilnost dijakov/študentov v poklicnem izobraževanju nameravajo povečati za 6 % do leta 2020 (cilj EU) oziroma za 10 % (cilj Nemške zvezne vlade). Trenutno stopnja mobilnosti dijakov/študenotv poklicnega izobraževanja znaša manj kot 3%!

Ta cilj je mogoče doseči le z zagotavljanjem večjega števila mobilnosti za pripravnike v tujini. Poleg tega je potrebno  prepriča podjetja, da omogočijo izvajanje mobilnosti v širšem obsegu. V tem pogledu morajo najprej sprejeti prednosti evropske mobilnosti.  Z mobilnostjo so dijaki/študentje sposobni pridobiti vpogled v tuje delovne procese in jih posledično prenesti v svoje domače podjetje. Druga prednost je rast samospoštovanja in samozavesti, saj si bodo z mobilnostjo izboljšali znanje tujih jezikov, kar je pomembno in koristno za podjetja, ki poslujejo s tujino.
Pripravništvo v tujini, gledano s strani izzivov, ki jih povzroča brezposelnost mladih in pomanjkanje kvalificiranih delavcev, prispeva k povečevanju priložnosti na
na trgu dela. V Evropi so na področju poklicnega izobraževanja še vedno velike nacionalne razlike, slaba preglednost in ni zadostnega priznavanja pridobljenih kompetenc, še posebej pri daljših izvedb pripravništva. Pri tem pa oviro predstavljajo tudi zapleteni organizacijski postopki.

Vsebina projekta THEME 
V okviru projekta THEME bodo ustvarjeni in izboljšani instrumenti poenostaviti operativno vodenje pripravništev v tujini.

Poleg tega se bo izvajanje ECVET procesa (Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) poenostavil. S tem se bo zagotavljanje kakovosti pripravništva v tujini in njegovega priznavanje se izboljšalo.
THEME projekt temelji na predhodno uspešnih projektih (VQTS, Trift, ECMO, ERMES). Rezultati in orodja razvita v zgoraj naštetih projektih se bodo združila, ocenila in razširila. Ti bodo na voljo v  bazah podatkov za lažjo organizacijo mobilnosti. Hkrati pa se bo ustanovila evropska mreža preverjenih partnerjev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Na podlagi obstoječih kompetenčnih matrik v zunanji trgovini, gostinstvu ter elektroniki in mehatroniki se bodo opredelile delne kompetence/rezultati učnih izidov ter se vključile v bazo podatkov. Baza podatkov bo samodejno ustvarila različne dokumente, kot so učne pogodbe, obrazec za ocenjevanje uspešnosti in dokument Europass mobilnosti.

Dostop do baze podatkov lahko dobite tukaj:
https://smart.theme-eu.net/login/auth

-----

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.

Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.