Hartelijk welkom bij het project THEME

Wij geven u graag verdere informatie over het project:
Internationale mobiliteit van MBO-studenten verhoogt hun kansen op de Europese arbeidsmarkt, is prima voor hun persoonlijke ontwikkeling en de vorming van hun Europese identiteit.
Echter, tot heden is het realiseren van een buitenlandse stage voor MBO-studenten minder vanzelfsprekend dan voor studenten Hoger Onderwijs en Universiteit.

Het project THEME heeft tot doel instrumenten te ontwikkelen en/of te verbeteren die de realisering van buitenlandse stages vergemakkelijken. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van deze mobiliteit worden geborgd en moeten de erkenning en validering van de resultaten van de stages worden verbeterd. Een netwerk van toegewijde partners in het Europese beroepsonderwijs wordt eveneens gerealiseerd.

Voor de sectoren Handel, Horeca en Toerisme, Electro en Mechatronica zullen competentie- en leerunits worden ontwikkeld die worden opgenomen in een database. Vanuit deze database zullen leerarrangementen voor internationale stages worden gegenereerd evenals instrumenten voor assessments en validering én de Europass. Inrichten en beoordelen van internationale stages wordt op die manier vereenvoudigd.

Een database vanuit de resultaten van het E.R.M.E.S.-project kan hierbij een nuttig hulpmiddel zijn.

Project THEME –  Samenwerking
Duitsland Cologne Government Regional Office European Agency for
Vocational Education and Training

Finland Salpaus Further Education Lahti Region Educational Consortium

  The City of Kouvola, Kouvola Region Vocational College

Italië Area Formazione Fondazione Centro Produttivita Veneto

  APRO Formazione s.c.a.r.l.

Litouwen Vytautas Magnus University

Nederland ROC Leeuwenborgh

  KCH International

  Endurance / Kenwerk

Slovenië Chamber of Commerce & Industry of Slovenia

Spanje Asociación Catalana Internacionalización del Talento (ACIT)Betrokken opleidingsinstituten:
Adolf-Kolping-Berufskolleg, Horrem
Berufskolleg Bergisch-Gladbach
Berufskolleg Bergisch Land, Wermelskirchen
Berufskolleg Eifel, Kall
Carl-Reuther-Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises, Hennef
Geschwister-Scholl-Berufskolleg, Leverkusen
Hans-Böckler-Berufskolleg, Köln
Joseph-DuMont-Berufskolleg, Köln

THEME – Doelstellingen
Het THEME-project wil realiseren dat een stage in het buitenland voor een MBO-stagiair net zo vanzelfsprekend zal zijn als voor een HBO-student.

Experts vanuit het beroepsonderwijs (publiek en privaat) uit Spanje, Slovenië, Nederland, Litouwen, Italië, Finland en Duitsland zorgen voor de kwaliteit van deze
beroepsmobiliteit en dragen bij aan het valideren en erkennen hiervan volgens de richtlijnen van het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Tegelijkertijd zal er een netwerk worden gebouwd tussen de betrokken partners binnen het Europese beroepsonderwijs. Iedereen zal hiervan profiteren: de stagiaires zelf, hun stagebedrijven en de docenten die deze buitenlandse stages
organiseren.

THEME – Achtergrond
De internationale mobiliteit van studenten in het beroepsonderwijs verbetert hun kansen op de Europese arbeidsmarkt, versterkt hun persoonlijkheid en hun Europese identiteit. Het is de doelstelling om de internationale mobiliteit van studenten te doen groeien tot 6% in 2020 (doel van de EU) resp. tot 10% (doel van landelijke overheden). Op dit moment bedraagt het mobiliteitspercentage van MBO-studenten minder dan 3%!
Dit doel kan alleen gehaald worden door meer stagiaires te overtuigen van de voordelen van een buitenlandse stage. Daarnaast is het noodzakelijk ook hun stagebedrijven te overtuigen van het belang om stages in een breder perspectief te zien.
In dit daglicht bezien moeten zij de voordelen van de arbeidsmobiliteit op Europees niveau gaan zien. De stagiaires krijgen inzicht in werkprocedures in andere landen en zijn zo in staat nieuwe impulsen te geven aan bedrijven in hun eigen land. Een ander voordeel is dat studenten meer eigenwaarde ontwikkelen en groeien in
hun zelfredzaamheid. Verder zal hun kennis van vreemde talen verbeteren, wat ook weer gunstig is voor bedrijven met relaties in het buitenland. Gezien in de context van uitdagingen die worden veroorzaakt door jeugdwerkloosheid en het gebrek aan gekwalificeerd personeel, dragen buitenlandse stages bij aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Het beroepsonderwijs wordt Europa-breed nog steeds tegengehouden door de grote verschillen tussen de verschillende beroepsonderwijssystemen.
Er is een gebrek aan transparantie in het internationaal volgen van beroepsonderwijs in verschillende landen. Het erkennen van langere stages in het buitenland is nog steeds onvoldoende. Verder kent de organisatie van buitenlandse stages veel tijdrovende procedures.

THEME – Inhoud
In het THEME-project worden instrumenten ontwikkeld en verbeterd die bijdragen aan het vereenvoudigen van het operationele management van buitenlandse stages. Verder zal de implementatie van het ECVET proces (European Credit System for Vocational Education and Training) worden gefaciliteerd. De borging van de kwaliteit van de buitenlandse stages zal  worden verbeterd evenals de formele erkenning. De resultaten en instrumenten van eerdere succesvolle projecten (VQTS, TRIFT, ECMO, E.R.M.E.S.) worden versterkt, geëvalueerd en verder uitgewerkt. Deze komen beschikbaar in een database om de bij de mobiliteit betrokken organisaties te faciliteren. Tegelijkertijd zal een netwerk van de betrokken partners in Europees beroepsonderwijs opgezet worden.
Gebaseerd op bestaande competentieprofielen in de sectoren handel, hospitality, elektrotechniek en mechatronica zullen deelcompetenties / leereenheden gedefinieerd worden en opgenomen worden in een database. Deze database zal de stage-overeenkomst genereren, assessment-instrumenten en de EUROPASS-mobiliteit bevatten. De stage-overeeenkomst voor de buitenlandse stages, de validatie en erkenning evenals de organisatie worden gefaciliteerd.

Een toegang tot de database kunt u hier vinden:
https://smart.theme-eu.net/login/auth

----

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.

De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.